Citlalin icue

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Citlālin īcue, Cītlalli īcue ahnozo Citlālcueyeh (caxtillāntlahahtōlli: Vía Láctea) ītōcā tocitlālpopocac.

Tocitlālpopocac, Citlālin īcue, totlachializtli Cemānāhuac.