Cihuātl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
huēhuehtlahtōlli   yankwiktlahtolli  
Lisa del Giocondo, cualli matic cihuātl.

Cihuātl (nō Ciuātl ihuan Siwat) (caxtillāntlahtōlcopa Mujer).

Occequīntīn mācēhuallahtōlcopa[ticpatlāz]