Chatinotlahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli

Nemachiyōtīlli:Tlahtōlli

In chatinotlahtōlli (chatinotlahtōlli: chat'ña) motlahtoa Huāxyacac, tlatēctli īpan in otommangetlahtōlli cenyeliztli.