Chichihualli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Chīchīhualli)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Chichihualli.

Chichihualli ītōcā centiliztli īpal celōlli.

Nō xiquitta[ticpatlaz | ticpatlaz mēyalli]