Ahcopechtli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Ahcopechtli, pantlalitl[1] ihuan huapalli[2]. Inin tlahtolli huitz in ihuic pantli[3] ihuan tlalitl[4].

In ica in cualo ihuan in tlahcuilolo.

Pantlalitl.

Toquiliztequitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]

  1. [1] quihtoznequi mesa.
  2. [2] quihtoznequi mesa de madera. Xiquitta: Rémi Simeon, Diccionario de la lengua Náhuatl o Mexicana.
  3. [2] quihtoznequi plancha.
  4. [3] quihtoznequi apoyo.
Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Ahcopechtli itechcopa.