Altepetl Cuhuait

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Omocuep ihuicpa Āltepētl Cuhuait)
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Āltepētl Cuhuait

Āltepētl Cuhuait (arabiatlahtōlli: مدينة الكويت Madīnat al-Kuwayt) in ītēcuacān Cuhuait, īca 63,600 chānehqueh (2006) īhuān cē āltepēnānyōtl īca 2,380,000 chānehqueh in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan in tlācatiyān. Tlatēctli īpan in nepantlah in Cuhuait īhuēyātēn īpan in Āyōllohco Persia.