Altepenanyotl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Āltepēnānyōtl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Āltepēnānyōtl ītōcā in huēyi āltepētl īpan cē tlācatiyān, piya in tlācatiyān mīllōtl, īhuān chāmmahmaquiliztli īyōlo, nō piya in tāchcāuh tzonhuiliztli ītzalan tlācatiyān.

Huēyi āltepēnānyōtl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]