Yollotl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Omocuep ihuicpa Yōllōtl)
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Yōllōtl.

In yōllōtl ca in huitztlaōcotl pēhualizpa īc ezpanquetl īpan mochīntīn in yōlcameh tlein āxcātīā cē mecayōtlquetl (itlolōhua mochīntīn in omiyō).