Yōllōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Yōllōtl.

In yōllōtl ca in huitztlaōcotl pēhualizpa īc ezpanquetl īpan mochīntīn in yōlcameh tlein āxcātīā cē mecayōtlquetl (itlolōhua mochīntīn in omiyō).