Tojolaballahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Nemachiyōtīlli:Tlahtōlli


Tojolaballahtōlli (Tojolaballahtōlli: Tojol ab'al) ca ītōcā tlahtōlli motlatōa īpan in tlauhcopa Chiyapan.