Quiyahuatl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Quiyahuātl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli