Quiyahuatl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Quiyahuātl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Quiyahuātl Tlanitlālpan.

Quiyahuātl ītōcā chicāhuac quiyahuitl.

Nō xiquitta[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]