Quetzalcōātl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Quetzalcōhuātl, Borboniatl āmoxtli.

Quetzalcōātl (īhuān Quetzalcōhuatl) ītōca cē mēxihcatl teōtl, tlāhuizcalpantēcuhtli, tōnalmachiyōtlanextileh īhuān āmoxtlanextileh. Quetzalcōātl tētlamaca in Tlaōlli tlacayōtl.

Ītōca quitōznehqui quetzalli, in yēctli cuacuāltzin īanimantzin īhuān cōātl, in tlein in Tlālticpac cah tlācatl, imanon Quetzalcōhuātl quitōznehqui in tlācatl in āquin motlehcoz īanimantzin īca in tlahuitlācatzin in tlācatl mā moteōchīhua.

Quetzalcōātl, ahmo aztēcatl, tlamo mēxihcatl, mopōhuaz tōltēcatl īpan in huēhueh tlamanitiliztli, Aztēcah in tōcāitl ōmitoaya cah zan ōcatcah in āquinhuān in oquin yehcōāyān in inihuīcpa in Mēxihcah.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Cequin tlatilantli[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Nemachiyōtīlli:Huēhuehteōtl