Neneuhcāyōtl:Tlacualiztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
     

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

T

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Tlacualiztli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.