Neneuhcāyōtl:Metzpohualli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Metzpohualli"

In tetoquiltin 13 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 13.