Neneuhcāyōtl:Omicqueh xiuhpan 1948

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Omicqueh xiuhpan 1948"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.