Nemachiyōtīlli:Tlatequitiltilīlli tokipona-1

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
tokipona-1 jan ni li toki lili e toki pona.