Nemachiyōtīlli:Tētlamahmacani

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli
Admin mop.PNG Inīn tlatequitiltīlli Tētlamahmacani in Huiquipedia Nāhuatl ca (tlatēmoāz).