Macuilpohualxihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Mokwapki tlen Mācuīlpōhualxihuitl)

mācuīlpōhualxihuitl in mācuīlpōhualli xihuitl cāhuitl.