Cuhuait

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli


In Tlahtohcāyōtl Cuhuait (Arabiatlahtōlcopa الجمهوريّة العربيّة السّوريّة) ītōcā tlācatiyān īpan Asia, Āltepētl Cuhuait ītēcuacān.

In Tōcāitl[ticpatlāz | editar código]

In tōcāitl Cuhuait īpampa ītēcuacān Kuwait ītechpa in cē huehcāuh yāōcalli ōquimotōcāitia Kūt, in arabiatlahtōlli ītechpa yāōcalli ānāhuac.