Citlalmitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Cītlalmītl)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Cītlalmītl
Cītlalmītl

Cītlalmītl, ilhuicatl tetl.