Citlalmitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Cītlalmītl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Cītlalmītl
Cītlalmītl

Cītlalmītl, ilhuicatl tetl.