Tepozyōllōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Tepozyōllōtl.

Tepozyōllōtl (caxtillāntlahtōlcopa Motor; Inglatlahtōlcopa Engine)