Tepōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Tepolli

Tepōlli ītōca in tlācatlamantli īhuīc tlācatl nozo oquichtli ihtic calaqui in nenepilli.

Occequīntīn mācēhuallahtōlcopa[ticpatlāz]