Neneuhcāyōtl:Huiquipedia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya mēdiah
Huiquipedia ītechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inìn 12 tlaìxmatkàtlàlilòpiltìn, ìpan 12.

N

  • Nch(3 P)
  • Nci(8 C, 15 P)
  • Ncj(4 P)
  • Nhn(1 P)
  • Nhv(1 P)

W

Y