Cihuātl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Lisa del Giocondo, cualli matic cihuātl.

Cihuātl (caxtillāntlahtōlcopa Mujer).

Occequīntīn mācēhuallahtōlcopa[ticpatlāz]