Chīlaquīlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Xoxoctic chilaquilli

In Chīlaquīlli[1] (caxtillāntlahtōliztli chilaquiles) tlacualli Mēxihco, mochīhua īca tlaxcaltotopochtli in maquiliah totōncāchīlmōlco; nō hueliti caquia caxtilnacatl, cuācuauhnacatl, tlatetzāuhtli chichihualāyōtl, īchiyāhuacā in chichihualāyōtl, xōnacatl īhuan etl.

Tlahtōlcaquiliztilōni[ticpatlāz]

  1. Garibay Kintana, Ángel María (1997). UNAM. ed. En torno al español hablado en México (1ª edición). México. ISBN 968-366147-5.