380 xihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

380 xihuitl ōcatca inic chiucnāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 4, auh mopiyah īhuīcpa in 381 oc 390 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli[ticpatlāz]

381[ticpatlāz]

382[ticpatlāz]

383[ticpatlāz]

384[ticpatlāz]

385[ticpatlāz]

386[ticpatlāz]

387[ticpatlāz]

388[ticpatlāz]

389[ticpatlāz]

390[ticpatlāz]

Huēyi tlācatiliztli[ticpatlāz]

Huēyi miquiztli[ticpatlāz]