180 xihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

180 xihuitl ōcatca inic chiucnāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 2, auh mopiyah īhuīcpa in 181 oc 190 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli[ticpatlāz]

181[ticpatlāz]

182[ticpatlāz]

183[ticpatlāz]

184[ticpatlāz]

185[ticpatlāz]

186[ticpatlāz]

187[ticpatlāz]

188[ticpatlāz]

189[ticpatlāz]

190[ticpatlāz]

Huēyi tlācatiliztli[ticpatlāz]

Huēyi miquiztli[ticpatlāz]