Zhengzhou

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Zhengzhou (chinatlahtōlcopa 郑州市, Zhèngzhōu ītōcā China ītēcuacān auh quimpiya 17,000,000 chānehqueh, in tlapanahuia inic ōme huēyi āltepētl īpan in tlācatiyān.

Nō xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]