Yibuti

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Tlācatlahtohcāyōtl Yibuti ahnōzo Yibuti (franciatlahtōlli: Djibouti arabiatlahtōlli جيبوتي), in tlācatiyān īpan Africa ca. Yibuti īāltepēnānyo ca.