Yibuti

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Tlācatlahtohcāyōtl Yibuti ahnōzo Yibuti (franciatlahtōlli: Djibouti arabiatlahtōlli جيبوتي), in tlācatiyān īpan Africa ca. Yibuti īāltepēnānyo ca.