Yaxcabá (altepecalpolli)

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Yaxcabá (āltepēcalpōlli))
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli