Xonatlahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Xonatlahtōlli (Xonatlahtōlli: chiShona) ītōcā tlahtōlli īpan Zimbabhue.

Huiquipedia
Wikipedia, Xonatlahtōlcopa Huiquipedia,
in yollohxoxouhqui centlamatilizamoxtli.