Xocomecamīllah

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
In Xocomecamīllah īpan Chīchīmēcalco, Mēxihco.

In Xocomecamīllah ce tlālli omilchiuh icopa xocomecatl cuauhtontli.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]