Xapontlahtolli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Xapontlahtōlli)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Nemachiyōtīlli:Tlahtōlli

Xapontlahtōlli (日本語, Nihongo) ītōcā in ahcauhtlahtōlli īpan Xapon.

Huiquipedia
ウィキペディア, Xapontlahtōlli Huiquipedia,
in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli.