Xapon Yen

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

In yen (Xapontlahtōlli:えん en Kanji:円), cah cē tlacohcōhualōni īpan Xapon.