Xilotepec

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Xīlōtepēc)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli