Xīlōpanco

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of El Salvador.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Cōzcatlān cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Xīlōpanco (caxtillāntlahtōlcopa:Ilopango) ītōcā āltepētl in ōmpa Cōzcatlān cah.