Viena

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Flag of Austria.svg Inin tlahcuilolli itech Austria cencah tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitcameh tequiuhticateh quicualtilizqueh.
Viena
Wien
Viena pamitl
Viena chimalli
Vienna Skyline.jpg
Altepetl ipan Austria
Tlacatiyan Flag of Austria.svg Austria
Altepecalpolli Viena
Ixtentli 6.2 km2
Tlalticpac tliltetl 99° 40′ 58″ M, 120° 21′ 22″ I
Chanehqueh 462 (2010)
Tlacatocaitl Vienatlacatl
UTC UTC-6
Huehcapancayotl 44 m
CP 92728
CT 746

Viena[1] (alemantlahtolcopa Wien) itoca Austria a. Tlatectli ipan tlahco Europan, atoyatenco in Danubio, Ipan in Viena icuauhtlah tlahuelmayan. Iachcauhtocaitl alemantlahtolcopa Wien [viːn] ca.

Tlatzacualloh ic in tlahtoloyan tlahtohcayotl Tlani Austria. Viena quipiya 1.763.912 chanehqueh (2013), inin altepetl in tlapanahuia inic altepenanyotl, mīllōtl īhuān āltepēnāhuatīlli Austria īyōllo. In āltepēnānyōtl tlaīxpayōtl piya 2,300,000 chānehqueh, iuh īpan 1914. In āchcāuhtlahtōlli in alemantlahtolli ca.

In āltepētl piya cē āncā tlahtōllōtl, īpampa cē tlapanahuia inic huehcāuh tēcuacān Europan ca. Īxquichcāhuitl in mācuīlpōhualxihuitl XIX ōcatca cē huēyi cuīcatl tēcuacān īhuān in achtopa in mācuīlpōhualxihuitl XX tēcuacān in nelmatiliztli īhuān in āltepēnāhuatīllōtl tēixnāmiquiliztli in Europan, ihquin cē āchcāuhtli tlālticpac mīllōtl īyōllo.

In tōcāitl[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Teōcalli San Esteban

In tōcāitl Viena ītechpa in celtaāltepētl Vindobona quihtōznequi Iztācāltepētl.

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanitzin yeh ōquihcuilo Viena īpan Annals of his Time.