Viena

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Austria.svg Inin tlahcuilolli itech Austria cencah tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitcameh tequiuhticateh quicualtilizqueh.

Viena[1] (Alemantlahtōlcopa Wien) ītōcā Austria ītēcuacān. Tlātectli īpan tlahco Europan, ātōyātēnco in Danubio, īpan in Viena īcuauhtlah tlahuelmayān. Īāchcāuhtōcāitl alemantlahtōllampa Wien [viːn] ca.

Tlatzacualloh ic in tlahtōlōyān tlahtohcāyōtl Tlani Austria. Īca 1.763.912 chānehqueh (2013), Viena in tlapanahuia inic huēyi āltepētl, mīllōtl īhuān āltepēnāhuatīlli Austria īyōllo. In āltepēnānyōtl tlaīxpayōtl piya 2,300,000 chānehqueh, iuh īpan 1914. In āchcāuhtlahtōlli in teutontlahtōlli ca.

In āltepētl piya cē āncā tlahtōllōtl, īpampa cē tlapanahuia inic huehcāuh tēcuacān Europan ca. Īxquichcāhuitl in mācuīlpōhualxihuitl XIX ōcatca cē huēyi cuīcatl tēcuacān īhuān in achtopa in mācuīlpōhualxihuitl XX tēcuacān in nelmatiliztli īhuān in āltepēnāhuatīllōtl tēixnāmiquiliztli in Europan, ihquin cē āchcāuhtli tlālticpac mīllōtl īyōllo.

In tōcāitl[ticpatlāz | editar código]

Teōcalli San Esteban

In tōcāitl Viena ītechpa in celtaāltepētl Vindobona quihtōznequi Iztācāltepētl.

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanitzin yeh ōquihcuilo Viena īpan Annals of his Time.