Veracruz de Ignacio de la Llave

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Veracruz īāltepēnānyo Xālāpan Enríquez. Veracruz quihtōznequi īpan caxtillāntlahtōlli Verdadera Cruz, nāhuatlahtōlcuepa Nelli Cuauhtollo ahnōzo Nelcuauhtolloc.