Uzbequistan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Taxquent

Uzbequistān ca cē tlācatiyān īpan Asia, īāltepēnānyo ca Taxquent.