Uzbequistan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Taxquent

Uzbequistān ca cē tlācatiyān īpan Asia, īāltepēnānyo ca Taxquent.