Tunez

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


In Tuneztlācatlahtohcāyōtl ahnozo Tunez[1] (arabiatlahtōlcopa الجمهورية التونسية, Al-Yumhūriyya at-Tūnisiyya) ītōcā tlācatiyān īpan Africa ca. Tunez ītēcuacān in āltepētl Tunez.

Tlahtōlcaquiliztilōni[Ticpatlaz itzintiliz]

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanitzin yeh ōquihcuilo Tunez īpan In chicuēyi relaciones.