Toltecah

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
In Ātlāntēcah temimiltin Tōltēcah yāōtic Tōllān

Tōltēcatl cah in huēyi tlahtohcāyōtl in Cemānāhuacco. Tōltēcah catqueh ipan Mēxihco īhuān Cuauhtēmallān.