Tlazōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
In "Tlazōlli" ipan Āltepētl.

In tlazōlli, ce tlamantli ahmo sirve.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]