11 tlayēti

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Tlayēti 11)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli