Tlani Saxonia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Yōlloxoxouhqui Tlahtohcāyōtl Tlani Saxonia (teutontlahtōlli: Freistaat Niedersachsen), inin tlahtohcāyōtl ocachi hueyi in ompa Teutontlālpan ihuan ipohualiz ihuic chaneh, Saxonia huelitini tlahtocayotl ipan tequiyotl ihuan tlacatoltecayotl ipan yollotl Europanco.

Ayamictlampa tlahtocayotl Brandenburgo, huitztlampa ica Checatl Tlācatlahtohcāyōtl, icalaquiyampa Bavaria ihuan iquizayampa Polonia. Dresden iāltēpenanyō, ihuan in hueyaltepetl Leipzig, occequin altepetl Wurzburg ihuan Regensburg.