Tlacetililli Tlacatiyan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Tlacetilīlli Tlācatiyān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlacetilīlli Tlācatiyān nozo ONU (caxtillahtolcopa Organización de las Naciones Unidas) ītōcā olōlli quipiya yōcoxcāyōtl tlācatiyān.

Nemachiyōtīlli:ONU