Tiyanquiztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Tiyānquiztli)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli
Tiyānquiztli Eloxōchitlān.

Tiyānquiztli Tlāltelōlco cah tlanamacayān tlamantli Mēxihco Tenōchtitlān.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]