Tepotzohtlān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

In Tepotzohtlān municipio īpan mictlāntlāpcopa in Tlahtohcāyōtl Mēxihco. In huehcāuh āltepētl Tepotzohtlān īāltepētzintiliz ōcatca iuh yōllōxoxouhqui tēucyōtl īpan 1460.