Temōhuayān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Temōhuayān municipio īpan tlahco in Tlahtohcāyōtl Mēxihco. In āltepētl Temōhuayān īāltepētzintiliz ōcatca īpan in 12 tōchtli (1478) ic in otomih.

Tlahtōlcaquiliztilōni[ticpatlāz | editar código]