Tehrān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Tehrān in Iran ītēcuacān. Tlatēctli in mictlāmpa in tlācatiyān.