Tallin

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Īxiptli in īyōlloh āltepētl Tallin

Tallin (estoniatlahtōlli: Tallinn) in ītēcuacān Estonia īhuān in condado Harju. Piya 397.617 chānehqueh habitantes, in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Estonia īhuān in tāchcāuh ācalquīxōhuayān. Tlatēctli īpan in tlācatiyān mictlāmpa huēyātēntli; huēyātēnco in Āyōllohco Fintlālpan, 80 km huitztlāmpa Helsinqui.