Tetzacualli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Tētzacuīlli)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
In tētzacuīlli.

In tētzacuīlli, cē tlamantli īpampa yōlcah.